Opatrenie č. 287/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014

Čiastka 66/2013
Platnosť od 13.09.2013
Účinnosť od 01.01.2014

OBSAH

01.01.2014

287

01.01.2014

OPATRENIE

01.01.2014

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2014

zo 4. septembra 2013

01.01.2014

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014

01.01.2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.01.2014

§ 1

01.01.2014

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014 je 8,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.


01.01.2014

§ 2

01.01.2014

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


01.01.2014

Peter Kažimír v. r.