Opatrenie č. 103/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012

Čiastka 25/2013
Platnosť od 26.04.2013
Účinnosť od 30.04.2013

OBSAH

30.04.2013

103

30.04.2013

OPATRENIE

30.04.2013

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

30.04.2013

z 18. apríla 2013,

30.04.2013

ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012

30.04.2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


30.04.2013

§ 1

30.04.2013

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012 je 9 660 eur.


30.04.2013

§ 2

30.04.2013

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2013.


30.04.2013

Ján Richter v. r.