Nariadenie vlády č. 58/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 446/2006 Z. z., ktorým sa vydáva Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry

Čiastka 18/2012
Platnosť od 21.02.2012
Účinnosť od 01.03.2012

OBSAH