Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2012>Predpis č. 58/2012 Z. z.

Predpis č. 58/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 446/2006 Z. z., ktorým sa vydáva Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry

Zo dňa08.02.2012
Čiastka018/2012
Platnosť od21.02.2012
Účinnosť od01.03.2012
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF