Nariadenie vlády č. 326/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013

Čiastka 81/2012
Platnosť od 23.10.2012 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2013 do31.12.2013
Zrušený 321/2013 Z. z.

OBSAH

01.01.201331.12.2013

326

01.01.201331.12.2013

NARIADENIE VLÁDY

01.01.201331.12.2013

Slovenskej republiky

01.01.201331.12.2013

z 10. októbra 2012,

01.01.201331.12.2013

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013

01.01.201331.12.2013

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


01.01.201331.12.2013

§ 1

01.01.201331.12.2013

Suma minimálnej mzdy na rok 2013 sa ustanovuje na

01.01.201331.12.2013

a) 337,70 eura za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

01.01.201331.12.2013

b) 1,941 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


01.01.201331.12.2013

§ 2

01.01.201331.12.2013

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 343/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012.

01.01.201331.12.2013

§ 3

01.01.201331.12.2013

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


01.01.201331.12.2013

Robert Fico v. r.