Opatrenie č. 272/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2013

Čiastka 69/2012
Platnosť od 13.09.2012
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH

01.01.2013

272

01.01.2013

OPATRENIE

01.01.2013

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2013

z 5. septembra 2012

01.01.2013

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2013

01.01.2013

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.01.2013

§ 1

01.01.2013

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2013 je 11,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.


01.01.2013

§ 2

01.01.2013

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


01.01.2013

Peter Kažimír v. r.