Opatrenie č. 136/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011

Čiastka 34/2012
Platnosť od 27.04.2012
Účinnosť od 30.04.2012

OBSAH

30.04.2012

136

30.04.2012

OPATRENIE

30.04.2012

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

30.04.2012

z 18. apríla 2012,

30.04.2012

ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011

30.04.2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


30.04.2012

§ 1

30.04.2012

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011 je 9 432 eur.


30.04.2012

§ 2

30.04.2012

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2012.


30.04.2012

Ján Richter v. r.