Nariadenie vlády č. 82/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2007 Z. z.

Čiastka 29/2011
Platnosť od 31.03.2011
Účinnosť od 01.04.2011 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2011 - 30.04.2018