Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2011>Predpis č. 509/2011 Z. z.

Predpis č. 509/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie

Zo dňa
Čiastka147/2011
Platnosť od22.12.2011
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF