Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2011>Predpis č. 472/2011 Z. z.

Predpis č. 472/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

Zo dňa12.12.2011
Čiastka142/2011
Platnosť od15.12.2011
Účinnosť od01.01.2012
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF