Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2011>Predpis č. 407/2011 Z. z.

Predpis č. 407/2011 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o podrobnostiach o podobe štruktúrovaných údajov, ktoré umožnia ich ďalšie automatizované spracovanie

Zo dňa09.11.2011
Čiastka126/2011
Platnosť od22.11.2011
Účinnosť od22.11.2011
Zrušené od18.04.2016 (343/2015 Z. z.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Obsah

(aktualizované 09.12.2015)

Aktuálne znenie


407

VYHLÁŠKA

Úradu pre verejné obstarávanie

z 9. novembra 2011

o podrobnostiach o podobe štruktúrovaných údajov, ktoré umožnia ich ďalšie automatizované spracovanie

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 154 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sa zverejňujú vo Vestníku verejného obstarávania vo formáte XML.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marek Vladár v. r.

Presunúť na začiatok