Zákon č. 389/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 123/2011
Platnosť od 12.11.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 Aktuálne znenie