Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2011>Predpis č. 387/2011 Z. z.

Predpis č. 387/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Zo dňa19.10.2011
Čiastka123/2011
Platnosť od12.11.2011
Účinnosť od01.01.2012
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
1.01.01.2012Začiatok účinnosti. Aktuálna verzia.
0.12.11.2011Vyhlásené znenie.