Nariadenie vlády č. 343/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012

Čiastka 109/2011
Platnosť od 20. 10. 2011 do31. 12. 2012
Účinnosť od 1. 1. 2012 do31. 12. 2012
Zrušený 326/2012 Z. z.

OBSAH

1. 1. 201231. 12. 2012

343

1. 1. 201231. 12. 2012

NARIADENIE VLÁDY

1. 1. 201231. 12. 2012

Slovenskej republiky

1. 1. 201231. 12. 2012

z 12. októbra 2011,

1. 1. 201231. 12. 2012

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012

1. 1. 201231. 12. 2012

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


1. 1. 201231. 12. 2012

§ 1

1. 1. 201231. 12. 2012

Suma minimálnej mzdy na rok 2012 sa ustanovuje na

1. 1. 201231. 12. 2012

a) 327,20 eura za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

1. 1. 201231. 12. 2012

b) 1,880 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


1. 1. 201231. 12. 2012

§ 2

1. 1. 201231. 12. 2012

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 408/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy.

1. 1. 201231. 12. 2012

§ 3

1. 1. 201231. 12. 2012

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


1. 1. 201231. 12. 2012

Iveta Radičová v. r.