Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2011>Predpis č. 299/2011 Z. z.

Predpis č. 299/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 178/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom

Zo dňa14.09.2011
Čiastka098/2011
Platnosť od29.09.2011
Účinnosť od20.12.2011
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF