Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2011>Predpis č. 287/2011 Z. z.

Predpis č. 287/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2006 Z. z. o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2011 Z. z.

Zo dňa24.08.2011
Čiastka093/2011
Platnosť od08.09.2011
Účinnosť od29.09.2011
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF