Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2011>Predpis č. 156/2011 Z. z.

Predpis č. 156/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Zo dňa
Čiastka049/2011
Platnosť od28.05.2011
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
0.28.05.2011Vyhlásené znenie. Aktuálna verzia.