Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2010>Predpis č. 525/2010 Z. z.

Predpis č. 525/2010 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Zo dňa08.12.2010
Čiastka194/2010
Platnosť od29.12.2010
Účinnosť od01.01.2011
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF