Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2010>Predpis č. 461/2010 Z. z.

Predpis č. 461/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien a doplnkov priložených predpisov k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách

Zo dňa
Čiastka174/2010
Platnosť od09.12.2010
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF