Nariadenie vlády č. 408/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

Čiastka 156/2010
Platnosť od 29.10.2010 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2011
Zrušený 343/2011 Z. z.

OBSAH

01.01.201131.12.2011

408

01.01.201131.12.2011

NARIADENIE VLÁDY

01.01.201131.12.2011

Slovenskej republiky

01.01.201131.12.2011

z 13. októbra 2010,

01.01.201131.12.2011

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

01.01.201131.12.2011

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


01.01.201131.12.2011

§ 1

01.01.201131.12.2011

Suma minimálnej mzdy na rok 2011 sa ustanovuje na

01.01.201131.12.2011

a) 317,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

01.01.201131.12.2011

b) 1,822 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


01.01.201131.12.2011

§ 2

01.01.201131.12.2011

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 441/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy.

01.01.201131.12.2011

§ 3

01.01.201131.12.2011

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


01.01.201131.12.2011

Iveta Radičová v. r.