Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2010>Predpis č. 380/2010 Z. z.

Predpis č. 380/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí EFSF Rámcovej zmluvy medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom

Zo dňa
Čiastka145/2010
Platnosť od30.09.2010
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF