Vyhláška č. 369/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka

(v znení č. 478/2011 Z. z.)

Čiastka 142/2010
Platnosť od 22.09.2010
Účinnosť od 01.01.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 478/2011 Z. z. Aktuálne znenie
01.10.2010 - 31.12.2011