Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2009>Predpis č. 563/2009 Z. z.

Predpis č. 563/2009 Z. z.Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zo dňa01.12.2009
Čiastka193/2009
Platnosť od23.12.2009
Účinnosť od01.01.2010
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF