Nariadenie vlády č. 550/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Čiastka 191/2009
Platnosť od 19.12.2009 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2010 do31.12.2013
Zrušený 440/2013 Z. z.
01.01.201031.12.2013

550

01.01.201031.12.2013

NARIADENIE VLÁDY

01.01.201031.12.2013

Slovenskej republiky

01.01.201031.12.2013

z 9. decembra 2009,

01.01.201031.12.2013

ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

01.01.201031.12.2013

Vláda Slovenskej republiky podľa § 113 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.01.201031.12.2013

§ 1

01.01.201031.12.2013

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2010 platová tarifa uvedená v prílohe.


01.01.201031.12.2013

§ 2

01.01.201031.12.2013

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.01.201031.12.2013

Robert Fico v. r.


01.01.201031.12.2013

Príloha k nariadeniu vlády č. 550/2009 Z. z.

01.01.201031.12.2013

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV (v eurách mesačne)

01.01.201031.12.2013
Platová triedaPlatová tarifa
1.322,50
2.348,00
3.377,00
4.411,00
5.490,00
6.520,50
7.588,50
8.631,50
9.719,50
10.820,50
11.935,50