Vyhláška č. 459/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vyobrazenia štátnych vyznamenaní

Čiastka 161/2009
Platnosť od 13.11.2009
Účinnosť od 15.12.2009