Vyhláška č. 459/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vyobrazenia štátnych vyznamenaní

Čiastka 161/2009
Platnosť od 13.11.2009
Účinnosť od 15.12.2009
15.12.2009

459

15.12.2009

VYHLÁŠKA

15.12.2009

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

15.12.2009

z 9. novembra 2009,

15.12.2009

ktorou sa ustanovujú vyobrazenia štátnych vyznamenaní

15.12.2009

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 12 zákona č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky ustanovuje:


15.12.2009

§ 1

15.12.2009

Vyobrazenia štátnych vyznamenaní sú uvedené v prílohách č. 1 až 6.


15.12.2009

§ 2

15.12.2009

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2009.


15.12.2009

Marek Maďarič v. r.


15.12.2009

Príloha č. 1 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.

15.12.2009

Príloha 01

15.12.2009

Príloha č. 2 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.

15.12.2009

Príloha 02

15.12.2009

Príloha č. 3 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.

15.12.2009

Príloha 03

15.12.2009

Príloha č. 4 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.

15.12.2009

Príloha 04

15.12.2009

Príloha č. 5 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.

15.12.2009

Príloha 05

15.12.2009

Príloha č. 6 k vyhláške č. 459/2009 Z. z.

15.12.2009

Príloha 06