Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2009>Predpis č. 315/2009 Z. z.

Predpis č. 315/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o výške odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi a výške a spôsobe úhrady nákladov konania pred rozhodcom

Zo dňa22.07.2009
Čiastka112/2009
Platnosť od30.07.2009
Účinnosť od01.08.2009
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF