Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2009>Predpis č. 287/2009 Z. z.

Predpis č. 287/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zo dňa19.06.2009
Čiastka100/2009
Platnosť od16.07.2009
Účinnosť od01.09.2009
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF