Zákon č. 285/2009 Z. z.Zákon o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 125/2016 Z. z., 241/2017 Z. z.)

Čiastka 100/2009
Platnosť od 16.07.2009
Účinnosť od 01.11.2017 do31.12.2018 (za 12 dní)