Vyhláška č. 244/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom

Čiastka 85/2009
Platnosť od 18.06.2009
Účinnosť od 20.06.2009

OBSAH

20.06.2009

244

20.06.2009

VYHLÁŠKA

20.06.2009

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

20.06.2009

z 10. júna 2009

20.06.2009

o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom

20.06.2009

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov ustanovuje:


20.06.2009

§ 1

20.06.2009

Subjektom, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom, sú Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica.


20.06.2009

§ 2

20.06.2009

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. júna 2009.


20.06.2009

Ľubomír Jahnátek v. r.