Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2008>Predpis č. 45/2008 Z. z.

Predpis č. 45/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici

Zo dňa
Čiastka017/2008
Platnosť od08.02.2008
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
0.08.02.2008Vyhlásené znenie. Aktuálna verzia.