Nariadenie vlády č. 422/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

Čiastka 156/2008
Platnosť od 01.11.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

01.01.2009

422

01.01.2009

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2009

Slovenskej republiky

01.01.2009

z 15. októbra 2008,

01.01.2009

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

01.01.2009

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


01.01.2009

§ 1

01.01.2009

Suma minimálnej mzdy sa ustanovuje na

01.01.2009

a) 295,50 eura za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

01.01.2009

b) 1,698 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


01.01.2009

§ 2

01.01.2009

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


01.01.2009

Robert Fico v. r.