Opatrenie č. 181/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 75/2008
Platnosť od 24.05.2008
Účinnosť od 24.05.2008

OBSAH

24.05.2008

181

24.05.2008

OPATRENIE

24.05.2008

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

24.05.2008

z 13. mája 2008

24.05.2008

o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

24.05.2008

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


24.05.2008

§ 1

24.05.2008

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre

24.05.2008

a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 1,50 Sk,

24.05.2008

b) osobné cestné motorové vozidlá je 5,50 Sk.


24.05.2008

§ 2

24.05.2008

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


24.05.2008

Viera Tomanová v. r.