Opatrenie č. 180/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Čiastka 75/2008
Platnosť od 24.05.2008
Účinnosť od 24.05.2008 do31.10.2014
Zrušený 296/2014 Z. z.

OBSAH

24.05.200831.10.2014

180

24.05.200831.10.2014

OPATRENIE

24.05.200831.10.2014

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

24.05.200831.10.2014

z 13. mája 2008

24.05.200831.10.2014

o sumách stravného

24.05.200831.10.2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


24.05.200831.10.2014

§ 1

24.05.200831.10.2014

Sumy stravného pre časové pásma sú:

24.05.200831.10.2014

a) 98 Sk pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

24.05.200831.10.2014

b) 149 Sk pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

24.05.200831.10.2014

c) 230 Sk pre časové pásmo nad 18 hodín.


24.05.200831.10.2014

§ 2

24.05.200831.10.2014

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


24.05.200831.10.2014

Viera Tomanová v. r.