Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2007>Predpis č. 97/2007 Z. z.

Predpis č. 97/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003

Zo dňa09.02.2007
Čiastka055/2007
Platnosť od08.03.2007
Účinnosť od01.04.2007
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
1.01.04.2007Začiatok účinnosti. Aktuálna verzia.
0.08.03.2007Vyhlásené znenie.