Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2007>Predpis č. 512/2007 Z. z.

Predpis č. 512/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov

Zo dňa23.10.2007
Čiastka216/2007
Platnosť od16.11.2007
Účinnosť od01.12.2007
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
1.01.12.2007Začiatok účinnosti. Aktuálna verzia.
0.16.11.2007Vyhlásené znenie.