Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2007>Predpis č. 286/2007 Z. z.

Predpis č. 286/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Singapurskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Zo dňa
Čiastka131/2007
Platnosť od28.06.2007
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF