Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2007>Predpis č. 277/2007 Z. z.

Predpis č. 277/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Zo dňa18.05.2007
Čiastka127/2007
Platnosť od20.06.2007
Účinnosť od01.07.2007
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF