Nariadenie vlády č. 237/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Čiastka 106/2007
Platnosť od 24.05.2007 do31.12.2007
Účinnosť od 01.07.2007 do31.12.2007
Zrušený 613/2007 Z. z.
01.07.200731.12.2007

237

01.07.200731.12.2007

NARIADENIE VLÁDY

01.07.200731.12.2007

Slovenskej republiky

01.07.200731.12.2007

z 2. mája 2007,

01.07.200731.12.2007

ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

01.07.200731.12.2007

Vláda Slovenskej republiky podľa § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


01.07.200731.12.2007

§ 1

01.07.200731.12.2007

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. júla 2007 zvýšená platová tarifa uvedená v prílohe.


01.07.200731.12.2007

§ 2

01.07.200731.12.2007

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2006 Z. z. o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov.

01.07.200731.12.2007

§ 3

01.07.200731.12.2007

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


01.07.200731.12.2007

Robert Fico v. r.


01.07.200731.12.2007

Príloha k nariadeniu vlády č. 237/2007 Z. z.

01.07.200731.12.2007

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV

01.07.200731.12.2007

(Sk mesačne)

01.07.200731.12.2007
Platová trieda Platová tarifa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
8 950
9 670
10 480
11 400
13 620
14 460
16 370
17 560
20 010
22 820
26 020