Nariadenie vlády č. 158/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín

(v znení č. 580/2007 Z. z.)

Čiastka 76/2007
Platnosť od 30.03.2007 do31.01.2009
Účinnosť od 14.12.2007 do31.01.2009
Zrušený 20/2009 Z. z.