Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2007>Predpis č. 146/2007 Z. z.

Predpis č. 146/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Zo dňa
Čiastka070/2007
Platnosť od27.03.2007
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
0.27.03.2007Vyhlásené znenie. Aktuálna verzia.