Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2007>Predpis č. 106/2007 Z. z.

Predpis č. 106/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii

Zo dňa
Čiastka058/2007
Platnosť od14.03.2007
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF