Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2006>Predpis č. 528/2006 Z. z.

Predpis č. 528/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zo dňa06.09.2006
Čiastka203/2006
Platnosť od27.09.2006
Účinnosť od15.10.2006
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF