Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2006>Predpis č. 487/2006 Z. z.

Predpis č. 487/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfúziologických zariadeniach

Zo dňa26.07.2006
Čiastka184/2006
Platnosť od22.08.2006
Účinnosť od31.08.2006
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
1.31.08.2006Začiatok účinnosti. Aktuálna verzia.
0.22.08.2006Vyhlásené znenie.