Nariadenie vlády č. 270/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov

Čiastka 96/2006
Platnosť od 19.05.2006 do30.06.2007
Účinnosť od 01.07.2006 do30.06.2007
Zrušený 237/2007 Z. z.
01.07.200630.06.2007

270

01.07.200630.06.2007

NARIADENIE VLÁDY

01.07.200630.06.2007

Slovenskej republiky

01.07.200630.06.2007

z 26. apríla 2006

01.07.200630.06.2007

o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov

01.07.200630.06.2007

Vláda Slovenskej republiky podľa § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z. nariaďuje:


01.07.200630.06.2007

§ 1

01.07.200630.06.2007

Toto nariadenie vlády ustanovuje zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.

01.07.200630.06.2007

§ 2

01.07.200630.06.2007

Štátnemu zamestnancovi patrí zvýšená platová tarifa od 1. júla 2006. Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov sú ustanovené v prílohe.


01.07.200630.06.2007

§ 3

01.07.200630.06.2007

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 203/2005 Z. z. o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov.

01.07.200630.06.2007

§ 4

01.07.200630.06.2007

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


01.07.200630.06.2007

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.07.200630.06.2007

Príloha k nariadeniu vlády č. 270/2006 Z. z.

01.07.200630.06.2007

Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov (Sk mesačne)

01.07.200630.06.2007
Platová triedaZvýšená platová tarifa
1.8 600
2.9 290
3.10 070
4.10 960
5.13 090
6.13 900
7.15 740
8.16 880
9.19 240
10.21 940
11.25 010