Vyhláška č. 634/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

(v znení č. 22/2013 Z. z.)

Čiastka 248/2005
Platnosť od 30.12.2005
Účinnosť od 01.02.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2013 22/2013 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2006 - 31.01.2013