Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2005>Predpis č. 618/2005 Z. z.

Predpis č. 618/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi

Zo dňa20.12.2005
Čiastka243/2005
Platnosť od27.12.2005
Účinnosť od01.01.2006
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
2.01.04.200996/2009 Z. z.Aktuálna verzia.
1.01.01.2006Začiatok účinnosti.
0.27.12.2005Vyhlásené znenie.