Opatrenie č. 615/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Čiastka 241/2005
Platnosť od 24.12.2005
Účinnosť od 24.12.2005 do31.10.2014
Zrušený 296/2014 Z. z.

OBSAH

24.12.200531.10.2014

615

24.12.200531.10.2014

OPATRENIE

24.12.200531.10.2014

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

24.12.200531.10.2014

z 19. decembra 2005

24.12.200531.10.2014

o sumách stravného

24.12.200531.10.2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


24.12.200531.10.2014

§ 1

24.12.200531.10.2014

Sumy stravného pre časové pásma sú:

24.12.200531.10.2014

a) 89 Sk pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

24.12.200531.10.2014

b) 135 Sk pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

24.12.200531.10.2014

c) 208 Sk pre časové pásmo nad 18 hodín.


24.12.200531.10.2014

§ 2

24.12.200531.10.2014

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


24.12.200531.10.2014

Iveta Radičová v. r.