Zákon č. 491/2005 Z. z.Zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 515/2008 Z. z.)

Čiastka 199/2005
Platnosť od 05.11.2005 do30.11.2012
Účinnosť od 01.01.2009 do30.11.2012
Zrušený 351/2012 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 - 30.11.2012 515/2008 Z. z.
01.01.2006 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

05.11.2005