Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2005>Predpis č. 485/2005 Z. z.

Predpis č. 485/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podmienkach posudzovania zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie a jej kritériá

Zo dňa
Čiastka197/2005
Platnosť od31.10.2005
Účinnosť od
Zrušené od01.01.2016 (281/2015 Z. z.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Verzia

č.Znenie odNovelyPoznámka
0.31.10.2005Vyhlásené znenie. Aktuálna verzia.