Nariadenie vlády č. 404/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov

(v znení č. 109/2011 Z. z.)

Čiastka 170/2005
Platnosť od 09.09.2005
Účinnosť od 01.05.2011 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.